SGK Cari dönem ve 6111 ödemeleri 03.11.2011’e uzatıldı

SGK Cari dönem ve 6111 ödemeleri 03.11.2011’e uzatıldı

Posted November 01 23:22 in Sosyal Güvenlik, TÜM YAZILAR by Gökhan Günay | No Comment

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

İŞVERENLERİMİZCE YAPILACAK PRİM ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan gerek cari ay, gerekse 6111 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırılan alacakların tahsili sırasında 31/10/2011 tarihinde sistemden kaynaklanan nedenlerden dolayı on-line banka kanalıyla yapılan tahsilatlarda bazı sorunlar yaşanmıştır.

Kurumumuz bilgi işlem sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ödeme vadesi 31/10/2011 tarihi itibariyle sona eren söz konusu alacakların ödeme süresi 3/11/2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin 2011/Eylül ayı aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan alacaklar ile aynı sigortalılardan kaynaklanan ve ödeme vadesinin son günü 31/10/2011 olan 6111 sayılı Kanun yapılandırma taksitlerinin 3/11/2011 tarihine kadar ödenmesi halinde süresi içinde ödenmiş sayılacağından, bu işverenler hakkında herhangi bir gecikme cezası ile gecikme zammı uygulanmayacaktır.

İşverenlerimize duyulur.

Post a Comment

*
*