Kira Beyannamelerini maliye hazırlıyor

Kira Beyannamelerini maliye hazırlıyor

Posted February 21 10:03 in Mali Konular, TÜM YAZILAR by Gökhan Günay | No Comment

Bir takvim yılı içerisinde elde edilen gelir, takip eden yılın 1 Mart-25 Mart tarihleri arasında bağlı bulunan vergi dairesine kişilerce beyan edilmekte

Bilindiği üzere Gelir Vergisi sistemimiz beyan esasına dayanmakta. Bir takvim yılı içerisinde elde edilen gelir, takip eden yılın 1 Mart-25 Mart tarihleri arasında bağlı bulunan vergi dairesine kişilerce beyan edilmekte.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttığı yeni bir uygulama başlıyor. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi. Yeni uygulama ile amaç beyannamelerin kolay bir şekilde İdareye intikalinin sağlanması. Hataların asgariye indirilmesi. Ayrıca vergi dairelerinin ve kira geliri elde edenlerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak.

18 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 414 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile de uygulamanın ayrıntılarına ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

Yeni uygulama ne anlama gelmekte, kimleri kapsamakta

Kira geliri elde edenlerin MERNİS (İçişleri Bakanlığı Adres Bilgi Sistemi), bankalar, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi çeşitli bilgileri kullanılarak beyannameleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanacak. Kira geliri elde eden kişinin beyannamesi önceden hazırlanıyor ve mükelleflerin onayına sunuluyor. Bir başka ifadeyle Maliye, mükelleflerin bilgilerini toplamakta ve onlar için bir gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) beyannamesi doldurmakta.

Sistem sadece mevcut gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerini değil, ilk defa mükellefiyet tesis ettirecek yani ilk kez beyanname verecek olanları da kapsamakta. Buna göre daha önce mükellefiyeti olmayan bir şahıs, internet vergi dairesinde kendisi için hazırlanan beyannameyi elektronik ortamda onayladığı anda, adına gayrimenkul sermaye iradı için mükellefiyet tesisi ve vergi hesaplama işlemleri otomatik olarak yapılacak.

Sistemden sadece kira geliri olanların faydalanması mümkün. Bir başka deyişle kira geliri dışında ticari, zirai veya serbest meslek kazancı ile menkul sermaye iradı gibi gelir unsurlarından kazanç ve irat elde eden mükelleflerin sistem üzerinden beyanname vermesi mümkün değil.

Sisteme nasıl girilecek

Mükellefler sisteme internet vergi dairesi şifre ve parolası kullanarak ya da mükelleflere özel güvenlik sorularını yanıtlayarak internet üzerinden (www.gib.gov.tr) ulaşabilir. İnternete erişim imkânı olmayan mükelleflerin ise vergi daireleri veya beyan dönemlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bazı alışveriş merkezlerinde kuracağı yardım masaları aracılığıyla sistemden yararlanması mümkün.

Mükellef adına Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan beyanname doğru değilse ne olacak

Maliye’nin hazırlamış olduğu beyanname, sadece yardımcı bir işlem olup nihai bir nitelik taşımamakta. Yani sistemi kullanmak zorunlu değil. Beyannamenizi bizzat kendiniz hazırlayıp vergi dairesine verebilirsiniz.
Mükelleflerin ön beyannamede eksik, hata ve yanlışlık bulunması halinde gerekli düzenlemeleri yaparak onay vermesi gerekmekte. Mükellefler, bu onayı verdikleri anda artık beyannamenin doğruluğundan sorumlu olacaklar. Eğer onay verildikten sonra hata yapıldığı fark edilirse bu hatanın düzeltme beyannamesi ile düzeltilerek tekrar sistem üzerinden gönderilmesi mümkün. Sistem üzerinde hazırlanan beyannameyi aynen veya değiştirerek onaylayan mükelleflerin tekrar vergi dairesine gitmesine ise gerek yok.

Kira gelirini elden tahsil edenlerin durumu

Kirasını elden nakit olarak tahsil eden mükelleflerin beyannameleri, gelir kısmı hariç olmak üzere, önceden doldurulmuş bir şekilde hazırlanıp internet üzerinden mükelleflere yansıtılacak. Mükellefler nakit olarak tahsil ettikleri tutarı beyannamenin ilgili kısmına yazmak suretiyle beyannamelerini otomatik olarak kendileri doldurmuş olacaklar.

Vergimi nasıl ödeyeceğim?

Anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığını kullanarak da vergi borcunuzu ödemeniz mümkün.

Sistem üzerinden adına hazırlanan beyannameyi onaylamayanlara ne olacak

Sistemi kullanmak zorunlu değil. Bizzat vergi dairesine giderek veya beyanname düzenleme programı kullanarak da beyanname vermek mümkün. Ancak hem sistem üzerinden hazırlanan beyannameyi onaylamayanlar hem de beyannamesini bizzat vermeyenler unutmamalı ki Maliye kira geliri elde ettiğinizden haberdar. Dolayısıyla kira gelirini beyan etmeyenlerin cezalı tarhiyata muhatap olma olasılığı yüksek.

Kaynak :İsmail Kökbulut/Bugün

Post a Comment

*
*